Medarbetare

Stefan Petersson
Styrelseordförande och delägare

Stefan är en produktionsman med lång erfarenhet av ledande befattningar såsom VD för DIAB AB i Laholm inom Komposit- och Sandwich branschen, Produktionschef på Trioplast AB inom Extrudering av Polyetenfilm och Divisionschef på Forsheda AB inom Kompoundering av Gummi.
Han grundade konsultföretaget SP Innovation AB 2012 och arbetar som företagskonsult med specialinriktning på produktions- och verksamhetsutveckling, mentorskap samt styrelseuppdrag. Besök hemsidan www.spinnab.se.
Kontakta gärna Stefan på +46709 487080

Tomas Wernant
VD och delägare

Tomas är marknadsförare. Har under många år arbetat med positionering, customer satisfaction, business intelligence, kommunikation samt kundrelationer för bland andra Tetra Pak Processing Systems, Pfizer Group och Pergo Europe. Internationell erfarenhet med tjänstgöring i England, Belgien och Ryssland.
Grundare av konsultföretaget dblyou marketing, www.dblyou.se som specialiserat sig på att genomföra projektutvärderingar och kompetens mappningar.
Kontakta Tomas på +46733 360124